KAMIZELKI KULOODPORNE I INNOWACYJNA TAKTYCZNA OCHRONA BALISTYCZNA

Lambert Defender®  produkuje w swoich zakładach w Europie kamizelki kuloodporne, ochrony balistyczne  dostosowane do potrzeb sił zbrojnych i bezpieczeństwa. Nasze pakiety balistyczne są testowane laboratoryjnie i spełniają wymagania międzynarodowych norm wojskowych.

Lambert Defender® oferuje wysokiej jakości kamizelki kuloodporne oraz wkłady balistyczne do kamizelek kuloodpornych przeznaczone zarówno dla potrzeb wojska, policji jak i dla rynku cywilnego.

Wśród kamizelek kuloodpornych rozróżnić można stopnie ochrony. Najbardziej przyjęta na rynku jest amerykańska norma NIJ 0101.06 dzieląca kamizelki na klasy IIA, II, IIIA, III oraz IV. W Polsce obowiązuje Norma PN-V-87000 z sierpnia 2011 „Osłony Balistyczne lekkie - Kamizelki kulo- i odłamkoodporne. Wymagania i badania” Norma została opracowana przez KT nr 176 ds Techniki Wojskowej i Zaopatrzenia i zatwierdzona przez Prezesa PKN 8 sierpnia 2011 roku.
Zgodnie z polską normą kamizelka kulo- i/lub odłamkoodporna to wyposażenie chroniące zasadnicze organy wewnętrzne użytkownika, przed pociskami wystrzelonymi z broni lufowej i/lub odłamkami granatów i min przeciwpiechotnych.
Wkład balistyczny podstawowy to element nadający części kamizelki ochronne właściwości balistyczne.
Wkład balistyczny dodatkowy to element dodawany do wkładu balistycznego podstawowego zwiększający w swoim obrębie odporność balistyczną tego wkładu.

Klasy od IIA do IIIA opierają się wyłącznie wykorzystaniu kevlaru stąd są nazywane balistyką miękką, a kamizelki klasy III oraz IV wykorzystują kevlar, oraz specjalne płyty wykonane ze stali pancernej np. Armox500, stali Amstal500, ich odpowiedników, materiału ceramicznego bądź czasami tworzywa sztucznego na przykład polietylenu.

Kamizelki przeznaczone dla potrzeb wojska lub policji zawierają wkłady balistyczne wykonane ze stali pancernej oraz Kevlar.

Lambert Defender® jest w stanie wykonać zarówno kamizelki kuloodporne oraz wkłady balistyczne na zamówienie klasy IIA, II, IIIA, III oraz IV. W przypadku większych zamówień możemy również dostosować same kamizelki do wymagań odbiorcy. Możecie nam dostarczyć swój własny wzór samej kamizelki.

Nasze kamizelki oraz wkłady balistyczne poddajemy badaniom w laboratorium Laboratorium Badań Sprzętu Uzbrojenia w Warunkach Poligonowych. Laboratorium działa w ramach Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia przy Ośrodku Badań Dynamicznych w Stalowej Woli. Badania strzelaniem są przeprowadzane w celu określenia: odporności osłon oraz wkładów balistycznych na przebicie.

Rodzaje kamizelek:
- Wojskowe
- Policyjne
- Inne