Polecamy kamizelki kuloodporne cywilne do ochrony osobistej (lekkie, chroniące przede wszystkim przed amunicją pistoletową)

dla organizacji proobronnych oraz dla ludności cywilnej na zagrożonych terenach.

W Polsce obecnie wolno nabywać kamizelki przeznaczone na rynek cywilny, ale obowiązek określenia, czy dany sprzęt ma charakter policyjny/wojskowy czy cywilny spoczywa na producencie i nie ma jasnych wytycznych w tym zakresie.

Kamizelki kuloodporne dostępne dla obywateli. Mogą one być przydatne dla organizacji proobronnych, ale też dla ludności cywilnej. Osłony zapewniają również ochronę przed odłamkami.
 

KAMIZELKA KULOODPORNA IZS-888
WYRÓB DO UŻYTKU CYWILNEGO - NIE W WARUNKACH BOJOWYCH !!!

wraz z dwoma wkładami balistycznymi DEFENDER 250 / 6 mm

Zestaw zawiera 1 kamizelkę taktyczną z 2 wkładami balistycznymi defender 250 / 6 mm

SPRZEDAJĄCY ZOBOWIĄZUJE SIĘ OŚWIADCZYĆ, ŻE OFEROWANY PRZEDMIOT ZOSTAŁ POZBAWIONY CECH UŻYTKOWYCH W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 13 CZERWCA 2019 O WYKONYWANIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE WYTWARZANIA I OBROTU MATERIAŁAMI WYBUCHOWYMI, BRONIĄ, AMUNICJĄ ORAZ WYROBAMI I TECHNOLOGIĄ O PRZEZNACZENIU WOJSKOWYM LUB POLICYJNYM.

Odoo • A picture with a caption
Dla twojej własnej ochrony oraz ochrony twojej rodziny